Darmowy Hosting
ŚWIĘTOKRZYSKI ZARZĄD WOJEWÓDZKI
ZWIĄZKU ŻOŁNIERZY WOJSKA POLSKIEGO
Adres: 25-112 KIELCE ul. Starowapiennikowa 42a/58
Tel. 727 008 101, E-mail: zzwp.kielce@vp.pl
Biuro czynne: wtorek i czwartek w godz. 0900-1300
WŁADZE WOJEWÓDZKIE
ŚWIĘTOKRZYSKIEGO ZWIĄZKU ŻOŁNIERZY WOJSKA POLSKIEGO
KADENCJA 2017 - 2021

Prezes Zarządu Wojewódzkiego:


Kol. płk w st. spocz. Edward Wacnik

Wiceprezes d/s socjalno-zdrowotnych:


Kol. inż. SABINA ANDRUSZKO

Wiceprezes d/s obronnych:


Kol. chor. rez. Mariusz Mąkosa

Wiceprezes d/s społecznych:


Kol. kpr. rez. Mariusz Kowalski

Sekretarz Zarządu Wojewódzkiego:


Kol. Joanna Sieniawska

Skarbnik Zarządu Wojewódzkiego:


Kol. ppłk w st. spocz. Mieczysław Maciejewski

Członkowie Zarządu Wojewódzkiego:

 • Kol. mjr w st. spocz. Władysław Adach
 • Kol. kpt. w st. spocz. Stanisław Babiarz
 • Kol. chor. w st. spocz. Janusz Bogucki
 • Kol. kpt. w st. spocz. Jan Ciesielski
 • Kol. ppłk w st. spocz. Stanisław Kozioł
 • Kol. ppłk w st. spocz. Wacław Lewandowski
 • Kol. kpt. mar. rez. Sławomir Marszałek
 • Kol. ppłk w st.spocz. Tadeusz Podkowa

Wojewódzka Komisja Rewizyjna:

 • Przewodniczący Komisji: Kol. ppłk pil. w st. spocz. Andrzej Krajewski
 • Wiceprzewodniczący Komisji: Kol. st. chor. sztab. w st. spocz. Wiesław Kostyra
 • Sekretarz Komisji: Kol. st. chor. sztab. w st. spocz. Andrzej Graf

Wojewódzki Sąd Koleżeński reprezentują:

 • Przewodniczący Sądu: Kol. ppłk w st. spocz. Bogusław Rogala
 • Wiceprzewodniczący Sądu: Kol. Marian Makuch
 • Sekretarz Sądu: Kol. chor. w st. spocz. Marian Kowalik

Uchwałą Nr 1/2017 Prezydium Zarządu Wojewódzkiego powołało niżej wymienionych kolegów do pełnienia funkcji na rzecz Zarządu Wojewódzkiego ZŻWP w Kielcach:
 1. Kol. Mieczysława Maciejewskiego, któremu powierzyło pełnienie funkcji Skarbnika Zarządu Wojewódzkiego ZŻWP w Kielcach.
 2. Kol. Tadeusza Siewierskiego, któremu powierzyło prowadzenie spraw rachunku bankowego Zarządu Wojewódzkiego oraz obsługę poczty elektronicznej merytorycznie związanej z realizowaną funkcją.
 3. Kol. Janusza Smolankę, któremu powierzyło sprawowanie opieki nad pomieszczeniami Biura Zarządu Wojewódzkiego – Kielce, ul. Fredry - oraz znajdującym się w nich mieniem związkowym. Ponadto Zarząd upoważnił Kol. Janusza Smolankę do odbioru przesyłek pocztowych kierowanych do Zarządu Wojewódzkiego oraz do okresowego monitorowania kwatery wojskowej na cmentarzu w Cedzynie w zakresie istotnym dla naszej organizacji.
 4. Kol. Mirosława Wdowczyka, którego powołał na Pełnomocnika Zarządu Wojewódzkiego ds. Komunikacji z Mediami oraz zobowiązał go do udzielania pomocy w zakresie wykorzystywania internetu i środków technicznych, będących w dyspozycji Zarządu.
 5. Wyżej wymienieni Koledzy zyskali zarazem prawo do udziału z głosem doradczym w posiedzeniach Zarządu oraz Prezydium Zarządu Wojewódzkiego.


Copyright © 2010 - 2016 Wszelkie prawa zastrzeżone dla M@rs.tk